MAVO Missie

We willen al onze spelers en speelsters volleybal aanbieden op een zo hoog mogelijk niveau in een gediplomeerde leeromgeving binnen budgettair haalbare MAVO kaders.

 

MAVO Visie

Mavo streeft ernaar ieder spelend lid naar best vermogen op te leiden, en te laten spelen op een voor hem of haar zo hoog mogelijk niveau binnen budgettair haalbare MAVO kaders.

Daarom werken wij met zoveel mogelijk gekwalificeerde trainers en trainsters om de opleiding van alle spelers en speelsters te optimaliseren.

 

Bij de indeling van de diverse jeugd- en seniorsploegen krijgen de criteria” talent “en “motivatie” de voorkeur op “leeftijd”, in zoverre dit de samenstelling van teams niet in het gedrang brengt.

 

Een goede jeugdwerking met pyramidale structuur blijft erg belangrijk voor onze club. Vooral op die manier kun je de toekomst van onze club verzekeren. Een positieve betrokkenheid van de ouders, evenals een goede communicatie met hen, is eveneens zéér belangrijk!

Onze club moet haar leden het gevoel geven een club te zijn waar het aangenaam spelen is, en waar er ook buiten het volleybal nog wat te beleven valt.

 

Iedereen is welkom bij onze club en moet zich hier kunnen thuis voelen, ongeacht rang, stand, cultuur, geaardheid of huidskleur. Verdraagzaamheid en fair play wensen wij hoog in het vaandel te dragen.

 

De bestuursploeg van Mavo